Το ‘φαινόμενο’ RASHOMON και η υπεράσπιση της ελπίδας.

Το RASHOMON λειτούργησε ως το φιλμ 'κατάνα' με το οποίο ο δημιουργός του έσκισε τα σύνορα της τόσο ιδιαίτερης και εκκεντρικής πατρίδας του και μπόρεσε να συστήσει την τέχνη του στον δυτικό κόσμο.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started